EcoLogic

35

Kotao EcoLogic je kotao visoke klase u rangu najsuvremenijih i najboljih kotlova na europskom tržištu. Nastao je kao rezultat suradnje naših stručnjaka sa renomiranim institutima u Njemačkoj i Austriji. 

Mehr Informationen

Regulacija

Kotao je opremljen jednom od nasuvremenijih mikroprocesorskih regulacija sa TFT color displejem osjetljivim na dodir. Upravljanje i kontrola samim kotlom je veoma lagana.

 

Regulacija podržava spajanje do tri cirkulacione pumpe, motora miješajućeg ventila te akumulacijskog spremnika tople vode. Može se prilagoditi za 10 različitih načina spajanja instalacija centralnog grijanja.

 

Ložište kotla je obloženo specijalnim šamotom koji pruža visoku temperaturu sagorijevanja a samim time i visoki stepen iskorištenja energenta. Kotao ima sisteme automatskog čišćenja rešetke u ložištu i cijevnih izmjenjivača čime je osigurana potpala i besprijekoran rad kotla. Čišćenje kutija za pepeo je potrebno nakon potrošenih 1000 kg peleta. Kompletno čišćenje kotla je potrebno obaviti jednom godišnje. 

GSM modem

Kao dodatna oprema može se naručiti modul za spajanje putem interneta koji je kompaktibilan sa svim Android, IOS i Windovs uređajima. Korisnik može preko aplikacije imati punu kontrolu nad kotlom (uključivati/isključivati, mijenjati snage, temperaturu ili programirati ga). 

Regulator

Također moguća je ugradnja modula sa vanjskim osjetnikom temperature, uz pomoć kojeg regulacija kontrolira rad kotla i temperaturu vode na osnovu vanjske temperature.

Mehr Informationen

Tabela sa pregledom tehničkih podataka
J.M. EcoLogic 35
Opći podaci
1 Maksimalna snaga kW 35
2 Minimalna snaga kW 11
3 Elektropriključak (Napon / Frekvencija) V,Hz 220 V, 50 Hz
4 Elektropriključak (Struja) A 10
5 Klasa kotla 5
6 Maksimalni dozvoljeni radni pritisak bar 3
7 Maksimalna dozvoljena temperatura odlaza °C 80
8 Minimalna dozvoljena temperatura povrata °C 60
9 Gorivo PELET C1 po EN 303-5:2012 Tabela 7;
Sadržaj vlage manji od 12%
10 Potrošnja peleta    min / max kg 2,35 / 7,5
11 Količina peleta u  spremniku  kg 280
12 Minimalna dimenzija otvora za dovod svježeg zraka cm 30 x 10
Tehnički podaci kotla i priključci
1 Širina kotla  mm 1561
2 Visina kotla mm 1535
3 Dubina kotla mm 758
4 Sadržaj vode u kotlu l 80
5 Težina kotla kg 420
6 Visina odvoda/ povrat mm 685 / 1407
7 Minimalni podtlak dimnjaka Pa / mbar 5 / 0,05
8 Visina  dimovodnog izlaza mm 1566
9 Prečnik dimovodnog izlaza Ø 130
Ostalo
Presjek EcoLogic 35
EcoLogic 2018