Minitherm 8

Maksimalni efekat dobiva se ispuhivanjem toplog zraka u prostor. Jednostavna regulacija sa mogućnošću programiranog paljenja i gašenja. Korisnik određuje zadanu vrijednost temperature u prostoru.

Zagrijava do 60 kvadratnih metara stambenog prostora. Za nesmetan rad nije potreban kvalitetan dimnjak. Zbog malih dimenzija kao i neuvjetovanosti kvalitetom dimnjaka predstavlja idealno rješenje za stanove. Potrošnja peleta od 0,6 do 1,7 kg na sat.

Tabele iskorištenja

Minitherm 8 - Iskorištenje %
Puna snaga (100 %)

88,6
Reducirana snaga ( 30% )

88,9

Ostale informacije

Tabela sa pregledom tehničkih podataka
RB   J.M Minitherm 8
1 Toplinski učinak kW 8
2 Sadržaj vode u kaminu L -
3 Potlak dimnjaka mbar 0,05/0,1
4 Polazni/povratni vod inch -
5 Temp. dimnih plinova oC cca160
6 Max. radna temperatura oC 40
7 Max radni pritisak Bar -
8 Visina do sredine dimnjače mm 198,5
9 Dubina kamina mm 575
10 Širina kamina mm 480
11 Visina kamina mm 945
12 Izvedba oplate i dostupne boje crvena
13 Promjer dimnjače mm 80
14 Visina odvoda/ povrat mm -
15 Zapremnina spremnika kg 18
16 Potrošnja el. energije nominalno/max W 80 / 330
17 Min/max temp. vode na izlazu oC -
18 Dimenzije stakla mm 330x220x4
19 Min/max potrošnja peleta kg/h 0,6 - 1,6
20 Gorivo - Pelet
21 Izvod dimnjače ( gore/nazad ) nazad
Ostalo
Dimenzije kamina
Pozadina kamina i raspored priključaka 
Minitherm
Minitherm 8