KALKULATOR GRIJNOG KAPACITETA

Mjesto gdje je lociran objekat koji želite zagrijavati.

Nivo izolacije objekta. Objašnjeno u legendi izolacije ispod.

Temperatura koju želite da dobijete.

Tip proizvoda koji želite koristiti za grijanje.

Površina u metrima kvadratnim.

Visina u metrima. Decimalu odvojiti tačkom.

Legenda izolacije

Neizoliran objekat

------

Srednje izoliran objekat

5-8 cm izolacije zidova i stolarija sa dvostrukim staklom

Dobro izoliran objekat

10-12 cm izolacije svih površina (zid, pod, strop) i 5-komorna stolarija sa dvostrukim staklom (i plinom između stakala)

Vrlo dobro izoliran objekat

15-20 cm izolacije svih površina (zid, pod, strop) i 6-komorna stolarija sa trostrukim staklom (i plinom između stakala)

Mi vam preporučujemo:

Adele

Agnes

Elegance Air

Pelling

Ecologic

Interio

Elegance

Minitherm Aqua

Interio

Za snagu koju ste dobili nemate mogućnost izbora toplozračnog kamina.

Za snagu koju ste dobili nemate mogućnost izbora kamina za centralno grijanje.

Za snagu koju ste dobili nemate mogućnost izbora kotla.

Morate popuniti sva polja za proračun.